Często zadawane pytania:

Czy trzeba mieć maturę aby przystąpić do nauki w Medycznym Studium Zawodowym?

Nie trzeba mieć matury. Medyczne Studium Zawodowe to szkoła policealna, w której wystarczy mieć tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Czy inna osoba może złożyć za mnie dokumenty?

Tak. Zapraszamy do Sekretariatu Medycznego Studium Zawodowego na ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa.

Czy jest ograniczona liczba miejsc?

Nie. W przypadku zebrania się większej niż była przewidywana ilości osób, będzie utworzona druga grupa.

Czy po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego mam prawo do wykonywania zawodu?

Tak. Jeśli wybierzesz szkołę dwuletnią, kończąc naukę zdobędziesz państwowy dyplom z tytułem technika. Po szkole rocznej zostaniesz specjalistą w zawodzie zgodnym z Polską Klasyfikacją Zawodów.

Czy nauka w Studium kończy się egzaminem?

Tak. Po ukończeniu nauki w Medycznym Studium Zawodowym aby uzyskać dyplom upoważniający do wykonywania zawodu, uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czy są ograniczenia wiekowe aby rozpocząć naukę w Medycznym Studium Zawodowym?

Nie. Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich bez względu na wiek i bez matury.

Gdzie mogę znaleźć plan zajęć?

Plan zajęć dostępny jest na naszej stronie internetowej www.studiummedyczne.pl w zakładce „Strefa ucznia”.

Czy Medyczne Studium Zawodowe wydaje zaświadczenia do ZUS-u?

Tak. Medyczne Studium zawodowe wydaje zaświadczenia do ZUS, zakładów pracy oraz innych instytucji.

Jakie kierunki są dostępne w Medycznym Studium Zawodowym?
  • Technik Masażysta
Czy podczas procesu rekrutacji przeprowadzany jest konkurs świadectw?

Nie. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie dokumentów i uiszczenie opłaty wpisowego.

Jakiej wysokości jest opłata wpisowego?

Opłata rekrutacyjna i wpisowego wynosi na kierunku:

  • Technik Masażysta – 200 zł

Jest to opłata jednorazowa do uiszczenia w sekretariacie Medycznego Studium Zawodowego w dniu składania dokumentów, bądź przelewem na konto z tytułem – wpisowe technik masażysta imię i nazwisko

Numer konta bankowego do wpłat:
73 1060 0076 0000 3300 0044 8646

Po dokonaniu wpłaty, prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty do sekretariatu.

Jaki jest koszt nauki w Medycznym Studium Zawodowym?

Opłata na kierunku technik masażysta wynosi 200 zł miesięcznie (płatne od września do czerwca)

Ile trwa nauka w Medycznym Studium Zawodowym?

Nauka na kierunku technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry)

Jak i gdzie można złożyć dokumenty?

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie szkoły (ul. Kasprzaka 49, pokój 11) bądź przesłać pocztą

Jaki jest numer konta?

Numer konta bankowego do wpłat:
73 1060 0076 0000 3300 0044 8646