O nas

Medyczne Studium Zawodowe jest niepubliczną szkołą policealną z uprawnieniami szkoły publicznej, z 27-letnią tradycją. Od 1993 roku kształcimy naszych słuchaczy na kierunkach związanych z pracą w placówkach medycznych, realizując program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Doświadczenie i nowoczesność

W ciągu 27 lat istnienia Studium, szkołę ukończyło ponad 1730 absolwentów zdobywając tytuły w: technik fizjoterapii, technik masażysta oraz ratownik medyczny. Nasi absolwenci nie tylko są konkurencyjni na rynku pracy, lecz także wysoko oceniani przez pracodawców za profesjonalizm zawodowy.

Obecnie kształcimy naszych słuchaczy na kierunku technik masażysta.
Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasza oferta odpowiadała wymogom obecnego rynku pracy oraz spełniała wszelkie oczekiwania naszych słuchaczy. Dostosowujemy zajęcia dydaktyczne tak, aby absolwent uzyskał nie tylko gruntowną wiedzę zgodną z wymaganiami programowymi, ale też wszechstronne umiejętności praktyczne oparte na zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, nowatorskich metod , czy specyfice rynku zagranicznego.

Profesjonalizm i zaplecze dydaktyczne

Od początku swojego istnienia Medyczne Studium Zawodowe związane jest lokalizacyjnie z Warszawą. Pierwotna siedziba szkoły znajdowała się przy Al. Niepodległości 141. W 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe przeniosło się na ul. Obozową 20 w Warszawie. Obecna siedziba to ul. Marcina Kasprzaka 49.

Nowoczesna baza dydaktyczna pozwala nam na kształcenie słuchaczy na kierunku najbardziej poszukiwanym dziś na rynkach pracy. Pracownie do nauki zawodu wyposażone są w sprzęt specjalistyczny, a sale wykładowe w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nad kompleksowym przygotowaniem przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie czuwa profesjonalna kadra naukowa z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i bogatym przygotowaniem zawodowym. Dbając o jak najlepsze wykształcenie naszych absolwentów, dokładamy wszelkich starań, by pozyskać do naszego zespołu uznane autorytety w swoich dziedzinach. Współpracujemy też na stałe z wieloma placówkami medycznymi na terenie Warszawy i okolic, w których słuchacze poszczególnych kierunków doskonalą swoje umiejętności praktyczne.

Otwartość i wsparcie

Dbamy o gruntowne przygotowanie naszych słuchaczy, tak by po zakończeniu nauki i otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły, bez problemu mogli podejść do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wysoka zdawalność tych egzaminów przez naszych absolwentów stawia Medyczne Studium Zawodowe w czołówce szkół policealnych w Warszawie. Po zdaniu egzaminu nasi absolwenci otrzymują dyplom z tytułem zawodowym uprawniający do podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji go za granicą.

Nasi pracownicy dbają o to, by stworzyć przyjazną, bezstresową atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy. Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie dodatkowe zajęcia uzupełniające, wyrównujące wiedzę.

Prowadzimy również zajęcia zdalnie, oferujemy pakiet interakcji miedzy słuchaczami a wykładowcą. Korzystamy z platformy edukacyjnej Moodle ,pakietu Office 365.

Słuchacze mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do biblioteki i czytelni Wyższej Szkoły Rehabilitacji oraz bazy Proquest oraz do książek w wersji elektronicznej Libra Ibuk.