Category

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego z dnia 4 czerwca 2020r

By Aktualności

Szanowni Państwo

Egzamin zawodowy potwierdzającego kwalifikację w zawodzie MS.01 świadczenie usług w zakresie masażu (technik masażysta) 325 402 odbywać się będzie w szkole Medycznego Studium Zawodowego z zachowaniem wszystkich wytycznych i procedur CKE, MEN i GIS.

Egzamin pisemny odbędzie się 23.06.2019 o godz. 14.00 w Sali nr 110.

Egzamin praktyczna odbędzie się w dniach  26.06.- 28.06.2020 w Sali nr 126

26.czerwca.2020

  • I zmiana godz. 8:00

27.06.2020

  • I zmiana godz. 8:00,
  • II zmiana godz. 12:00,
  • III zmiana godz. 16:00

28.06.2020

  • I zamiana godz. 8:00

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska

Zarządzenie Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego z dnia 21 maja 2020r

By Aktualności

Szanowni Państwo

Od 1 czerwca 2020 roku będą prowadzone w szkole zajęcia praktyczne w bezpośrednim kontakcie z udziałem nauczyciel przy zachowaniu wszystkich restrykcji sanitarnych. Realizacja zajęć praktycznych pozwoli na lepsze przygotowanie do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska

Aktualizacja informacji dla nauczycieli i uczniów MSZ w Warszawie

By Aktualności

Aktualizacja informacji dla nauczycieli i uczniów MSZ w Warszawie, dotycząca czasowego wstrzymania zajęć dydaktycznych  realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji nauczania i przekazywania treści programowych innym sposobem kształcenia  tzw. zajęć zdalnych, na odległość z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik nauczania.

>>Pobierz<<