Rekrutacja

Nabór na I semestr w roku szkolnym 2022/2023 trwa do 24 lutego 2023 roku. Serdecznie zapraszamy do zapisów

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły (pokój nr 11, na parterze):

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły pobierz
  • Klauzula informacyjna dla kandydata pobierz
  • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (2 egzemplarze) pobierz
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  • Dwa zdjęcia (wymiar 37x 52mm)
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

Wpłaty można dokonać osobiście w Sekretariacie Szkoły, bądź przelewem na konto z tytułem: „wpisowe technik masażysta imię i nazwisko”

Numer konta bankowego do wpłat:
73 1060 0076 0000 3300 0044 8646