All Posts By

dnadm

Medyczne Studium Zawodowe – Technik masażysta

By Aktualności

Studiując w Wyższej Szkole Rehabilitacji nie musicie ograniczać się tylko do fizjoterapii. Na terenie uczelni znajduje się też Medyczne Studium Zawodowe, w którym macie szansę uczyć się masażu i zakończyć edukację w dwa lata, rozpoczynając naukę już na pierwszym roku studiów, a po egzaminie państwowym uzyskacie dyplom Technika masażu. Read More

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.11.2020r.

By Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.11.2020r. od dnia 30.11.2020r. do 3 stycznia 2021r. została przedłużona nauka zdalna w szkołach. Nauczanie praktyczne w bezpośrednim kontakcie w szkole będzie realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczających 10 godzin tygodniowo.

Link

Komunikat Dyrektora Medyczne Studium Zawodowego z dnia 23.10.2020 (COVID-19)

By Aktualności

Komunikat Dyrektora Medyczne Studium Zawodowego z dnia 23.10.2020r w sprawie wprowadzenia obostrzeń wynikających z rozwijającym się zagrożeniem wirusa SARS-COV-2 (COVID-19) i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Premiera Polski Prezesa Rady Ministrów Mateusza  Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia, odnośnie wprowadzenia szkół wyższych i ponadpodstawowych w tryb nauczania zdalnego.

Informujemy , że zajęcia kontaktowe w siedzibie Szkoły zostają zawieszone od dnia 24 października do 8 listopada 2020. Zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej mogą być prowadzone w formie stacjonarnej.

Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z nauczycielem o formie prowadzonych zajęć zostanie poinformowany w najbliższych dniach starosta grupy i wychowawca.

W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zastosowanie maja wytyczne i procedury MEN i GIS.

W sytuacjach trudnych wymagających wyjaśnienia proszę o kontakt z Sekretariatem Szkoły lub wychowawcą.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska

Zarządzenie Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego z dnia 4 czerwca 2020r

By Aktualności

Szanowni Państwo

Egzamin zawodowy potwierdzającego kwalifikację w zawodzie MS.01 świadczenie usług w zakresie masażu (technik masażysta) 325 402 odbywać się będzie w szkole Medycznego Studium Zawodowego z zachowaniem wszystkich wytycznych i procedur CKE, MEN i GIS.

Egzamin pisemny odbędzie się 23.06.2019 o godz. 14.00 w Sali nr 110.

Egzamin praktyczna odbędzie się w dniach  26.06.- 28.06.2020 w Sali nr 126

26.czerwca.2020

  • I zmiana godz. 8:00

27.06.2020

  • I zmiana godz. 8:00,
  • II zmiana godz. 12:00,
  • III zmiana godz. 16:00

28.06.2020

  • I zamiana godz. 8:00

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska

Zarządzenie Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego z dnia 21 maja 2020r

By Aktualności

Szanowni Państwo

Od 1 czerwca 2020 roku będą prowadzone w szkole zajęcia praktyczne w bezpośrednim kontakcie z udziałem nauczyciel przy zachowaniu wszystkich restrykcji sanitarnych. Realizacja zajęć praktycznych pozwoli na lepsze przygotowanie do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska

Aktualizacja informacji dla nauczycieli i uczniów MSZ w Warszawie

By Aktualności

Aktualizacja informacji dla nauczycieli i uczniów MSZ w Warszawie, dotycząca czasowego wstrzymania zajęć dydaktycznych  realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji nauczania i przekazywania treści programowych innym sposobem kształcenia  tzw. zajęć zdalnych, na odległość z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik nauczania.

>>Pobierz<<