Komunikat Dyrektora Medyczne Studium Zawodowego z dnia 23.10.2020 (COVID-19)

By 23 października 2020Aktualności

Komunikat Dyrektora Medyczne Studium Zawodowego z dnia 23.10.2020r w sprawie wprowadzenia obostrzeń wynikających z rozwijającym się zagrożeniem wirusa SARS-COV-2 (COVID-19) i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Premiera Polski Prezesa Rady Ministrów Mateusza  Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia, odnośnie wprowadzenia szkół wyższych i ponadpodstawowych w tryb nauczania zdalnego.

Informujemy , że zajęcia kontaktowe w siedzibie Szkoły zostają zawieszone od dnia 24 października do 8 listopada 2020. Zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej mogą być prowadzone w formie stacjonarnej.

Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z nauczycielem o formie prowadzonych zajęć zostanie poinformowany w najbliższych dniach starosta grupy i wychowawca.

W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zastosowanie maja wytyczne i procedury MEN i GIS.

W sytuacjach trudnych wymagających wyjaśnienia proszę o kontakt z Sekretariatem Szkoły lub wychowawcą.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

Dyrektor
Medycznego Studium Zawodowego
mgr Lidia Nowińska